MW Skogstjänst är ett företag specialiserat på bl.a. fällning av svåra träd och avverkning på krävande områden. Företaget har över 30 års erfarenhet av skogarbete.

Vårt verksamhetsområde sträcker sig i en radie på ca 150 km, med utgångspunkt Raseborg (Ekenäs). Vi rör oss fritt också i skärgården.

Detta är vad vi utför:

  • trädfällning av svåra träd med specialisering på trädklättring
  • avverkningsarbeten på krävande områden
  • bygger traditionella gärdesgårdar, stockbyggnader och bryggkistor
  • säljer och förmedlar bla. Specialvirke och stockverktyg
  • med vår Pilous CTR 950 H kan vi såga stockar med en diameter på 95 cm , och 10,7 m:s längd. Vi tar emot beställningar på virke med specialmått. Vi utför legosågning av stockar, också enskilda stockar

Läs mer om våra tjänster

Vi är importör av Pilous bandsågar

Bland de mest omfattande sortimenten av bandsågar i världen

Följ oss på Facebook!